ตัวชี้วัด ไบนารี
ตัวชี้วัดไบนารี อะไรคือตัวชี้วัดไบนารี? สำหรับการดำเนินการกิจกรรมที่ประสบความสำเร็จในการซื้อขายกับผู้ค้าตัวเลือกไบนารีใช้เครื่องมือช่วย มีชุดของตัวชี้วัดที่มีอิทธิพลต่อการแสดงผลของการวิเคราะห์ทางเทคนิคในการนำไปใช้ในการตัดสินใจโดยผู้ค้าในระดับต่างๆคือ ตัวชี้วัดของตัวเลือกไบนารีเป็นตัวแทนของการแสดงภาพของฟังก์ชั่นทางสถิติและคณิตศาสตร์หลายให้ผู้ค้าได้อย่างง่ายดายตีความข้อมูล ผู้ค้าเริ่มต้นค่อนข้างมักจะใช้ตัวบ่งชี้นี้หรือว่าและไม่ได้สนใจในทฤษฎีเลย - หลักการทางคณิตศาสตร์ของการสร้างสัญญาณการซื้อขาย มันเป็นความผิดที่ร้ายแรง ไม่มีความเข้าใจที่ลึกซึ้งของเหตุผลทางทฤษฎีสำหรับการวิเคราะห์ทางเทคนิคเป็นไปไม่ได้ที่จะประเมินผลการดำเนินงานที่แท้จริง ขณะนี้จำนวนของตัวชี้วัดในการประเมินของตัวเลือกไบนารีที่เป็นที่คาดกันในหลายสิบ; แต่ผู้ค้ามืออาชีพส่วนใหญ่ชอบที่จะใช้เพียง 3-5 ชนิด ปริมาณนี้ถือว่าเพียงพอสำหรับการขึ้นรูปของกลยุทธ์การแข่งขันของการค้า เริ่มต้นที่ทำให้ความพยายามที่เพียงพอสำหรับการศึกษาในเหตุผลทฤษฎีมักจะมากับหมายเลขเดียวกันของตัวชี้วัด ชุดของตัวชี้วัดที่ใช้หลักขึ้นอยู่กับครั้งแรกของทั้งหมดในลักษณะทางจิตวิทยาของผู้ประกอบการเลือกตัวเลือกไบนารีระยะสั้นหรือการค้าในระยะยาว